EGZAMINO LAIKYMO TAISYKLĖS 

Karatė hierarchijoje yra skiriamieji meistriškumo lygiai, dalijami į kyu (mokinio) ir Dan (meistro) laipsnius. Tiktai tas karateka, kuris ne tik patobulino techniką, bet ir valdo savo emocinę būseną vertas žengti kvalifikacinėmis tobulėjimo pakopomis.

Karatė mokinio kvalifikacijos egzaminas yra laikomas du kartus per metus. Egzaminas nėra privalomas. Išlaikius egzaminą yra suteikiamas mokinio laipsnis KIU arba meistro laipsnis DAN

Iki 11 metų egzaminas laikomas pakopomis pagal LKA programą.

Nuo 12 metų egzaminas laikomas pilnas diržas pagal LKA programą.

Mokinio 3 Kiu ir 2 Kiu (rudas diržas) egzaminas laikomas nuo 12 metų.

Mokinio 1 Kiu (rudas diržas) egzaminas laikomas nuo 14 metų.

Meistro 1 Dan (juodas diržas) egzaminas laikomas nuo 16 metų.

Meistro 2 Dan (juodas diržas) egzaminas laikomas nuo 18 metų.

Meistro 3 Dan (juodas diržas) egzaminas laikomas praėjus trejiems metams nuo laikyto egzamino.

 

Norint laikyti karatė egzaminus, atitinkamai kvalifikacijai, reikia:

  1. išlaikyti fizinio pasirengimo normatyvus;
  2. dalyvauti varžybose; 
  3. dalyvauti sporto asociacijos renginiuose.

 EGZAMINŲ PROGRAMA

LKA Kyu egzaminu programa

LKA Dan egzaminu programa_

*Atnaujinta 2021–08–30

 

_______________________________________________________________________________

 

SPORTO ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS

1. Asociacijos nariu gali būti kiekvienas LR pilietis savanoriškai dalyvaujantis asociacijos veikloje, pripažįstantis asociacijos įstatus, vidaus tvarką.
2. Asociacijoje yra laikinieji, tikrieji ir klubo garbės nariai: Laikinieji klubo nariai yra visi nepilnamečiai asmenys, lankantys asociacijos užsiėmimus, dalyvaujantys klubo veikloje Tikrieji asociacijos nariai yra klubo steigėjai, asmenys turintys 18 metų ir dalyvaujantys asociacijos veikloje. Už ypatingus nuopelnus asociacijos valdyba gali suteikti garbės nario vardą.
3. Norintys tapti asociacijos nariu: Užpildo asmens kortelę – PRAŠYMĄ.  Už nepilnamečių prašymus pasirašo tėvai arba jų globėjai. Susipažįsta su asociacijos vidaus taisyklėmis. Susipažįsta su saugumo treniruočių metu taisyklėmis. Pasitikrina sveikatą. Pirminiam sveikatos būklės įvertinimui užtenka pažymos iš šeimos gydytojo su išvada: sveikas/sportuoti gali. Profesionaliai sportuojantys privalo pasitikrint sveikatą pas sporto medicinos centro gydytoją arba bendrosios praktikos gydytoją , išklausiusi sporto medicinos kursą.
4. Asociacijos nariams rekomenduojame apsidrausti sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų bei traumų treniruočių metu, nes asociacija, treneris už patirtas traumas treniruočių metu neatsako.
5. Asociacijos, Lietuvos rinktinių nariai, socialiai remtini, savanoriai, aktyvistai gali būti dalinai arba visai atleidžiami nuo asociacijos nario mokesčio, vadovaujantis valdybos sprendimu.
6. Asociacijos nariai, nesilaikantys vidaus, saugumo treniruočių metu taisyklių, asociacijos įstatų, nelankantys treniruočių, nesumokėję nario mokesčio, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymus, nesilaikantys Dodžio etiketo, karatė mokinio priesaikos, moralės principų yra šalinami iš asociacijos narių, valdybos sprendimu.
7. Asociacijos nario priėmimas, išstojimas, perėjimas į kitą klubą/asociacija sprendžiamas asociacijos valdybos posėdyje.
8. Išstojant iš asociacijos arba pereinant į kitą klubą/asociaciją, narys turi pilnai atsiskaityti su savo klubu/asociacija (sportinis inventorius, gauta paramą ir kt.), pateikti motyvuotą prašymą asociacijos valdybai. Išstojimo, perėjimo, pašalinimo iš asociacijos narių atvejais nario įnašai ar kitaip asociacijai perduotos lėšos negrąžinamos.
9. Asociacijos nariai turi teisę dalyvauti asociacijos veikloje, teikti pasiūlymus asociacijos veiklai, naudotis asociacijos patalpomis, inventoriumi.
KLUBO ANKETA  (Parsisiųsti) 

ASOCIACIJOS NARYS PRIVALO:
1. Laikytis Dojo Kun (Karatė mokinio priesaika) ir karate Dojo etiketo.
2. Laikytis saugumo treniruočių metu taisyklių, rūpintis savo ir draugų saugumu, sveikata.
3. Vykdyti asociacijos valdybos sprendimus ir savo įsipareigojimus asociacijai.
4. Laiku pasitikrinti sveikatą (du kartus per metus).
5. Užsiėmimų metu dėvėti baltą kimono.
6. Treniruotėje atlikti tik instruktoriaus ar mokytojo nurodytas užduotis, pratimus.
7. Demonstruoti pagarbą vyresniems nariams.
8. Tausoti asociacijos inventorių.


SAUGUMO TRENIRUOČIŲ METU TAISYKLĖS
1. Karatė Dojo (kovos meno pažinimo, įsisavinimo vietoje) asociacijos nariai laikosi karatė etiketo, karatė mokinio priesaikos ir moralės principų.
2. Užsiėmimai vyksta pagal amžiaus grupes, patvirtintą tvarkaraštį, vadovaujant atsakingam instruktoriui.
3. Rūbinėse galima tik tada persirengti, kai jose nėra ankstesnės grupės sportininkų drabužių, būtina turėti tapkutes (atėjimui iki sporto salės), palaikyti švarą, tvarką rūbinėse, Dodžio, dušuose, tausoti klubo inventorių, taupyti vandenį ir elektros energiją.
4. Asociacijos instruktorius atsakingas už savo grupės narių tvarką, švarą, drausmę nuo grupės atėjimo į rūbinę iki išėjimo iš asociacijos patalpų. Instruktorius privalo suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui.
5. Asociacijos nariai treniruočių sparingų metu privalo dėvėti kimono, dantų, rankų, kojų, krūtinės apsaugas, bandažus. 
6. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsiant apie tai praneša treneriui.
7. Įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui būtina suteikti pirmąją medicininę pagalbą, iškviesti medicinos personalą, nedelsiant pranešti sportininko artimiesiems.
8. Nepatartina sportuoti esant traumai, blogai savijautai, pavalgius.
9. Asociacijos narys, tėveliai, globėjai privalo pranešti asociacijos vadovui, treneriui apie atsiradusias traumas, sveikatos sutrikimus ne treniruočių metu, fizinio aktyvumo apribojimus.
10. Iškilus nenumatytoms problemoms, konfliktinei situacijai, ginčams, privalu kreiptis į trenerį.
11. Rekomenduojame į treniruotes nesinešti vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga, nes už dingusius daiktus klubas ir treneriai neatsako.
12. Už padarytą materialinę ir nematerialinę žalą atsako kaltininkai arba už juos atsakingi asmenys.
13. Draudžiama atlikti karatė veiksmus neatitinkančius karatė varžybų taisyklių reikalavimų (smūgiai į akis, gerklę, stuburą, sąnarius, lytinius organus). Su varžybų taisyklėmis supažindina instruktoriai.
14. Draudžiama atlikti pavojingus metimus, rankų, kojų laužimo veiksmus, galinčius sukelti partneriui traumą.
15. Draudžiama treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes, išdykauti, trukdyti kitiems atlikti užduotis, naudoti prieš kitus fizinį ir psichologinį smurtą.
16. Draudžiama atlikti pavojingus ir sudėtingus veiksmus be specialios įrangos, apsaugų (pvz.: smūgiai šuolyje, metimai ant grindų ir pan.).
17. Draudžiama treniruotis be instruktoriaus ar mokytojo ne savo grupėje, be leidimo išeiti iš sporto salės, vaikščioti po rūbines, vėluoti į užsiėmimus.
18. Draudžiama kilnoti štangas ir svorius be instruktoriaus ar mokytojo priežiūros.
19. Draudžiama treniruotis su sugedusiais treniruokliais, kabintis arba suptis ant bokso maišų, kitų įrenginių.

ASOCIACIJOS VALDYBA NETOLERUOJA NUSIKALSTAMOS ASOCIACIJOS NARIŲ VEIKLOS UŽ KARATĖ DOJO RIBŲ:
1. Piktnaudžiavimo žalingais įpročiais: rūkymas, alkoholio, narkotikų vartojimas
2. Neetiškas elgesys visuomenėje: keiksmažodžiai, užgauliojimai, iššaukiamas elgesys
3. Konfliktai, muštynės, sveikatos sutrikdymas, fizinis, psichologinis smurtas
4. Bet kokia nusikalstama veikla pagal LR įstatymus, išskyrus būtinosios ginties atvejus
Asociacijos nariai įspėjami arba asociacijos valdybos sprendimu šalinami iš asociacijos už minėtus prasižengimus. Šios priemonės taikomos norint apsaugoti asociacijos, karatė sporto šakos reputaciją.

_______________________________________________________________________________

 

SPORTO ASOCIACIJA ŽEMAITIS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS