Su Jūsų pagalba – mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas savo asociacijoje, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas, išvykas, bei efektyviai plėsti savo veiklą. Dėkoju už suteiktą ir galimą paramą ateityje.
Pagarbiai asociacijos vadovas Rolandas Volkovas

 

Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis

(iki 2 procentų) būtų pervesta Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.

Visos lėšos yra ir bus skiriamos sportininkų pasiruošimui varžyboms, egzaminams bei klubo inventoriui atnaujinti.

Užpildę formą FR0512 (02 versija) galite atnešti į Valstybinę mokesčių inspekciją Mažeikių poskyrį

(Vasario 16-osios g. 4, 212 kab.). Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Formos pildymui Jums tereikės žinoti Sporto asociacijos “Žemaitis” paramos gavėjo kodą: 167206713

Daugiau apie rėmimą: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10139389

Patogiausia užpildyti formą internete: https://deklaravimas.vmi.lt/

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Jei kiltų klausimų dėl formos pildymo, prašome kreiptis el. paštas karate.zemaitis@gmail.com arba
tel.: 8-616-73020 Rolandas, 8-683-43260 Marijus.

.